PRIMARIA COMUNEI PANATAU

Judetul Buzau

HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE

HCL 2020

» HCL 1 PRIVIND PRINCIPALELE ACŢIUNI CE VOR FI REALIYATE ÎN ANUL 2019 -
» HCL 2 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI PĂNĂTĂU -
» HCL 3 privind reorganizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Pănătău, judeţul Buzău, în anul şcolar 2019-2020 -
» HCL 4 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pănătău, judeţul Buzău -
» HCL 5 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacanttă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pănătău, judeţul Buzău -
» HCL 6 privind aprobarea încheierii contului execuţiei buetare pe anul 2018 -
» HCL 7 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Pănătău, judeţul Buzău, pentru anul 2019 -
» HCL 8 PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLAŢIEI A NIVELURILOR VALORILOR IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA -
» HCL 9 PRIVIND STABILIREA COMPONENŢEI ECHIPEI MOBILE, PENTRU INTERVENŢIA DE URGENŢĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ DOMESTICĂ -
» HCL 10 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al comunei Pănătău -
» HCL 11 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT, AL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂNĂTĂU,COMUNA PĂNĂTĂU, JUDEŢUL BUZĂU -
» HCL 12 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT, AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ŞI EXTINDERE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA PĂNĂTĂU, JUDEŢUL BUZĂU -
» HCL 13 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT, AL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII POD DC 72 PESTE RÂUL BUZĂU, COMUNA PĂNĂTĂU, JUDEŢUL BUZĂU -
» HCL 14 PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂŢII UAT COMUNA PĂNĂTĂU, A ORGANIZĂRII ŞI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE -
» HCL 15 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REALIZARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂNĂTĂU, JUDEŢUL BUZĂU -
» HCL 16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ŞI EXTINDERE GRĂDINIŢĂ ÎN COMUNA PĂNĂTĂU -
» HCL 17 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI POD PE DC 72, PESTE RAUL BUZĂU, COMUNA PĂNĂTĂU -
» HCL 18 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PĂNĂTĂU -
» HCL 19 privind declararea apartenenţei la domeniul public al comunei Pănătău judeţul Buzău a unui drum de exploatare -
» HCL 20 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pănătău, judeţul Buzău -
» HCL 21 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2019, de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416 pe 2001 privind venitul minim g -
» HCL 22 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Pănătău, judeţul Buzău -
» HCL 23 privind aprobarea participării comunei prin Consiliul Local Pănătău, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară PROGAZ BUZĂU 2020 -
» HCL 24 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI PĂNĂTĂU PE ANUL 2019 -
» HCL 25 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) al primarului comunei Pănătău, judeţul Buzău -
» HCL 27 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar al comunei Pănătău -
» HCL 29 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PĂNĂTĂU, JUDEÂUL BUZĂU -
» HCL 30 privind alocarea unei sume pentru organizarea Serbării Folclorice FLOARE DE TEI Ediţia a XIX-a -
» HCL 31 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al comunei Pănătău -
» HCL 32 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 -
» HCL 33 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pănătău, judeţul Buzău -
» HCL 34 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, DEVIZUL GENERAL, AL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII REABILITARE ŞI MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL ÎN SAT SIBICIU DE JOS, COMUNA PĂNĂTĂU, JUDEŢUL BUZĂU -
» HCL 38 privind stabilirea indemnizaţiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Pănătău -
» HCL 43 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE UTILIZARE A MICROBUZULUI DE TRANSPORT ŞCOLAR PENTRU ELEVII DIN CADRUL ŞCOLII GIMNAZIALE COMUNA PĂNĂTĂU -
» HCL 44 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 -
» HCL 45 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 -
» HCL 46 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PĂNĂTĂU -
» HCL 47 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 -
» HCL 48 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 -
» HCL 49 PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI PENTRU ORGANIZAREA POMULUI DE CRĂCIUN -
» HCL 35 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII -
» HCL 36 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL -
» HCL 37 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMEMNTAREA ŞI ELIBERAREA FORMATULUI UNIC MODELULUI CARD-LEGITIMAÂIE DE PARCARE -
» HCL 39 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 -
» HCL 40 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PĂNĂTĂU -
» HCL 41 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE -
» HCL 42 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL PĂNĂTĂU -
» HCL 50 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 -